OFERTA EDUKACYJNA

GRUPA OBSZARÓW

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2015/2016 obejmuje dwa obszary studiów dedykowane dla Kandydatów w ramach programu "STUDIA W WIEKU DOJRZAŁYM 40+"


ZDROWIE I CZAS WOLNY
•    profilaktyka zdrowotna
•    podstawy rehabilitacji
•    wprowadzenie do gerontologii
•    polityka społeczna
•    turystyka
•    aktywna rekreacja
•    animacja czasu wolnego
•    podstawy psychologii


 CZŁOWIEK I SPOŁECZEŃSTWO
•    podstawy psychologii
•    antropologia społeczna
•    problemy współczesnego świata
•    socjologia
•    andragogika
•    wybrane problemy pedagogiki
 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85 - 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl