IDEA PROGRAMU

GRUPA OBSZARÓW

W szybko rozwijającym się świecie dobrze wykształcony i świadomy swoich możliwości człowiek dojrzały zajmuje bardzo ważne miejsce w hierarchii życia społecznego. Osobom 40+ po okresie wychowania dzieci, wcześniejszego przejścia na emeryturę, oczekiwania na wnuki, zmniejszonej aktywności zawodowej coraz częściej nie wystarczają zwykłe domowe obowiązki i tym chętniej zaczynają poszukiwać dla siebie nowych dziedzin aktywności. Poszukiwanie możliwych wariantów edukacji ustawicznej doprowadza osobę do uświadomienia sobie m.in. możliwości podjęcia studiów wyższych na które wcześniej z różnych względów nie było możliwości. Oferta WSG dedykowana osobom 40+ to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby edukacyjne osób dojrzałych, które w studiach wyższych upatrują zdobycia prestiżowego dyplomu, podniesienia kompetencji i kwalifikacji, które mogą być jeszcze przydatne na rynku pracy, jak również znalezienia pomysłu na siebie a nawet spełnienia niespełnionych marzeń. Stworzony przez WSG specjalny program to szereg udogodnień, zarówno merytorycznych, metodycznych jak i logistycznych wypracowanych przez specjalistów w zakresie edukacji osób dojrzałych.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85 - 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl