BEZPŁATNE STUDIA Z PFRON

GRUPA OBSZARÓW

Z PROGRAMU BEZPŁATNE STUDIA mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają wykształcenie średnie oraz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Dlatego Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała program ułatwiający studiowanie na dowolnym kierunku, bez ponoszenia żadnych opłat.

Kwota dofinansowania pokrywa równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku).

Atutem tego programu jest indywidualne podejście do każdego z kandydatów, opieka i wsparcie pracownika Uczelni przez cały czas trwania studiów, począwszy od procesu rekrutacji oraz kontaktów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny Samorząd".

Dodatkowo Uczelnia umożliwia:

  • skorzystanie ze wszystkich indywidualnych form studiowania (w tym bezpłatnej decyzji o Indywidualnej Organizacji Studiów);
  • korzystanie z nowocześnie wyposażonego kampusu WSG, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ( w tym materiały i sprzęt niezbędny do realizacji zajęć; możliwość wypożyczenia do domu);
  • dostęp do zasobów biblioteki, w tym także korzystanie z wyposażenia specjalistycznego sprzętu i oprogramowania, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim umożliwienie korzystanie z dogodnego wejścia do biblioteki;
  • bezpłatna karta parkingowa;
  • opiekę i pomoc asystenta w przemieszczaniu się na terenie kampusu;
  • udział w działaniach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.

I wiele innych udogodnień.

Niepełnosprawni Pełnosprawni  na Studiach!

Czekamy właśnie na Ciebie! Studiuj bezpłatnie już dziś!

Wybierz kierunek który Cię interesuje i zgłoś się do nas! 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
85 - 229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2
tel. 52 567 00 00
e-mail: rekrutacja@byd.pl